>

Встановлення науково-освітянських відносин для задоволення потреб розвитку освіти і науки

В контексті розширення індивідуальної академічної мобільності та встановлення науково-освітянських відносин для задоволення потреб розвитку освіти і науки, 18 лютого 2022 року Інститут свинарства та АПВ відвідали представники Інституту овочівництва і баштанництва НААН (с. Селекційне, Харківська обл.) та Державного біотехнологічного університету (м. Харків).

Гості ознайомилися з програмами наукових досліджень інституту, напрацюваннями щодо органічного виробництва продукції, сучасними ДНК-технологіями. Особливу зацікавленість викликала атестована та сертифікована лабораторія генетики, яка може слугувати не лише для проведення спільних наукових досліджень науковців і аспірантів, але й бути підґрунтям для проведення навчальних занять і виробничих практик здобувачів вищої освіти.

Учасники зустрічі визнали актуальною тристоронню співпрацю задля розробки нової технології, яка б об’єднувала тваринництво, рослинництво і технічні науки, тобто процеси виробництва органічної продукції, починаючи від землі і закінчуючи якісною продукцією.

Поза наукової складової, учасники зустрічі обговорили довготривалу співпрацю з питань освітянських відносин та можливість формування групи роботодавців.

Вбачаючи, що національна академічна мобільність реалізується у рамках договорів про співпрацю, присутніми була підписана тристороння угода, в основі якої проведення спільних наукових досліджень, спрямованих на вирішення проблем органічного виробництва продукції рослинництва і тваринництва, підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктор філософії, участь науково-педагогічних та наукових співробітників в освітньому процесі у якості викладачів - професіоналів, організація підвищення кваліфікації фахівців, стажування аспірантів, спільне написання науково-методичної літератури, проведення сумісних конференцій, шкіл і семінарів тощо.