>

Наукове співробітництво

Інститут є координатором та головним селекційно – генетичним центром галузі свинарства в Україні.

Наукову тематику Інститут виконує в тісній співпраці з галузевими інститутами системи Національної академії аграрних наук, племінними господарствами, вищими навчальними закладами системи Міністерства аграрної політики і продовольства України та МОН.

У рамках міжнародних програм та угод Інститут співпрацює із зарубіжними науковими установами, проводить спільні дослідження із зацікавленими фірмами і асоціаціями Росії, Німеччини, Іспанії, Польщі, Бельгії, Угорщини, Китаю, приймає участь у міжнародних наукових проектах, конференціях, семінарах і симпозіумах, проводить обмін науково-технічною інформацією.

Пропонує послуги з питань селекції, годівлі, технології, відтворення та утримання свиней, здійснює науково-методичну допомогу підприємствам різних розмірів і форм власності у розробці питань ефективного виробництва свинарської продукції з науковим супроводом технологічних та інших розробок.

При Інституті функціонує аспірантура розведення і селекція тварин (06.02.01).