>

Законодавча база Інституту свинарства і АПВ НААН

 

Положення про врегулювання конфліктних ситуацій

 

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості в ІС і АПВ НААН

 

Положення про організацію освітнього процесу в ІС і ІПВ НААН

 

Положення про запобігання академічному плагіату в ІС і АПВ НААН

 

Положення про вибіркові дисципліни

 

Положення про попередження та протидію сексуальним домоганням

 

Положення про освітньо - наукову програму

 

Положення про робочу програму

 

Положення з техніки безпеки та охорони праці

 

Положення про визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та інформальній освіті здобувачами третього рівня вищої освіти

 

Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу

 

Положення про порядок звітування здобувачів наукового ступеня доктора філософії про виконання освітньо-наукової програми підготовки

 

Положення про методичну комісію

 

Положення про систему виявлення та запобігання академічному плагіату

 

Кодекс академічної доброчесності ІС і АПВ НААН

 

Статут

 

Колективний Договір