>

Вчена рада є колегіальним дорадчим органом управління, створюється терміном не більше як на три

роки для розгляду найважливіших питань діяльності Інституту. Склад Вченої ради складається з 27 осіб.

 

 СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ

ІНСТИТУТУ СВИНАРСТВА І АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА НААН

затверджено наказом НААН №302-к від 24 вересня 2019 року терміном на три роки

(зі змінами, наказ НААН № 126-к від 16.05.2022 р.)

 

1.

ЦЕРЕНЮК

Олександр

Миколайович

-директор Інституту свинарства і агропромислового виробництва, доктор сільськогосподарських наук, доцент, голова Вченої ради

2.

СМИСЛОВ

Сергій

Юрійович

- заступник директора з наукової роботи, кандидат сільськогосподарських наук, заступник  голови Вченої ради

3.

ПОЧЕРНЯЄВ

Костянтин

Федорович

- заступник директора з науково-виробничої та фінансової діяльності Інституту, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник

4.

ІЛЬЧЕНКО

Марія

Олександрівна

-вчений секретар, кандидат сільськогосподарських наук, старший дослідник, секретар Вченої ради

5.

БАЛАЦЬКИЙ

Віктор

Миколайович

-завідувач лабораторії генетики, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник

6.

БАНЬКОВСЬКА

Ірина

Броніславівна

-завідувачка відділу  фізіології та здоров’я тварин, доктор сільськогосподарських наук

7.

БЕРЕЗОВСЬКИЙ

Микола

Давидович

-головний науковий співробітник лабораторії селекції, доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН

8.

БІРТА

Габріелла

Олександрівна

- провідний науковий співробітник лабораторії здоров’я тварин, доктор сільськогосподарських наук, професор

9.

ВАЩЕНКО

Павло

Анатолійович

-старший науковий співробітник лабораторії селекції, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник

10.

ВОЙТЕНКО

Світлана

Леонідівна

-завідувачка відділу інтелектуальної власності, маркетингу інновацій та аспірантури Інституту розведення і генетики тварин ім. М.В. Зубця НААН, доктор сільськогосподарських наук, професор

11.

ВОЛОЩУК

Василь

Михайлович

-радник дирекції, доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН

12.

ГРИШИНА

Людмила

Павлівна

-завідувачка відділу селекції та генетики, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник

13.

ЖУКОРСЬКИЙ

Остап Мирославович

-академік секретар Відділення зоотехнії НААН,

доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН

14.

ЗІНОВ’ЄВ

Сергій

Георгійович

-завідувач лабораторії годівлі, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник

15.

ІВАНОВ

Володимир

Олександрович

-провідний науковий співробітник лабораторії інноваційних технологій та експериментальних тваринницьких об’єктів, доктор сільськогосподарських наук, професор

16.

КОРІННИЙ

Сергій

Миколайович

-старший науковий співробітник лабораторії генетики, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник

17.

ЛОБЧЕНКО

Світлана

Федорівна

-завідувачка лабораторії фізіології відтворення, кандидат сільськогосподарських наук

18.

МАНЮНЕНКО

Світлана

Анварівна

- науковий співробітник лабораторії фізіології відтворення, кандидат сільськогосподарських наук

19.

ОНИЩЕНКО

Андрій

Олексійович

-завідувач лабораторії екологічної безпеки у тваринництві, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник

20.

ПЕРЕТЯТЬКО

Лідія

Григорівна

-завідувачка лабораторії селекції, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник

21.

ПІДТЕРЕБА

Олексій

Іванович

- старший науковий співробітник лабораторії екологічної безпеки у тваринництві, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник

22.

РИБАЛКО

Валентин

Павлович

-головний науковий співробітник лабораторії селекції, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН

23.

САГЛО

Олексій

Федорович

- в.о. завідувача лабораторії наукових досліджень з питань інтелектуальної власності та маркетингу інновацій, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник

24.

САЄНКО

Артем

Михайлович

-старший науковий співробітник лабораторії генетики, кандидат сільськогосподарських наук

25.

СЕМЕНОВ

Сергій

Олексійович

- провідний науковий співробітник лабораторії годівлі, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник

26.

ХОЦЕНКО

Алла Володимирівна

-завідувач лабораторії молочного скотарства, кандидат сільськогосподарських наук, голова Ради молодих вчених

27.

ЦИБЕНКО

Володимир

Григорович

- директор Державного підприємства «Дослідне господарство імені Декабристів ІС і АПВ НААН», кандидат сільськогосподарських наук