>

Лабораторія наукових досліджень з питань інтелектуальної власності та маркетингу інновацій

 

Лабораторія функціонує з дня заснування інституту – з 1930 року. Спочатку підрозділ мав назву «Бюро видавництва», дещо пізніше – «Лабораторія координації наукових досліджень, а з 2005 року – «Лабораторія наукових досліджень з питань інтелектуальної власності та маркетингу інновацій». В штаті лабораторії 8 осіб, із них наукових співробітників, 1 фахівець.

 

В. о. завідувачки лабораторії 

Кунець Вікторія В’ячеславівна 

кандидат історичних наук,

Google Scholar

Researcher ID

Orcid

Телефон: 066-099-67-65

Портфоліо

Співробітники лабораторії

Гук Мальвіна Сергіївна - кандидат с-г наук

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Конкс Тетяна Миколаївна, науковий співробітник

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Google Scholar

Orcid

 

Боржак Тетяна Миколаївна, науковий співробітник

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Белоконь Альона Олександрівна, фахівець

 

Наукові дослідження - співвиконавці

ПНД 30: «Система організаційно-технологічних рішень з адаптації тварин до зміни клімату та виробництва продукції тваринництва («Кліматично-адаптивне та органічне тваринництво»).

Завдання 30.01.02.01.Ф. Дослідити зв'язок ефективності глибокої утилізації продуктів життєдіяльності свиней на промислових комплексах із особливостями систем утримання, гноєвидалення і мікроклімату (Керівник – Василь Волощук; 2021-2025 рр.).

Завдання 30.02.01.13.П. «Удосконалити елементи технології гомогенізації гнойових стоків на промислових свинокомплексах» (Керівник – Василь Волощук; 2019-2020 рр.).

Завдання 30.02.01.14. П. «Розробити методи підвищення продуктивності свиней за регуляції їх адаптаційних і етологічних чинників» (Керівник – Володимир Іванов; 2019-2020 рр.).

 

Напрями наукової діяльності

 • Співвиконавці відповідних робіт згідно завдань програми ПНД-30.
 • Проведення маркетингових досліджень щодо запитів на ринку актуальних питань з проблем ведення галузі свинарства, послідуючим формуванням темпланів інституту на виконання наукових розробок та їх впровадження у виробничу практику.
 • Створення відповідної інформаційної бази актуальних джерел з галузі тваринництва, і зокрема, галузі свинарства. Проведення патентно-кон’юктурних досліджень на всіх етапах науково-дослідних робіт інституту з метою одержання актуальної інноваційної продукції, а також науковий супровід подачі та формування патентного фонду інституту.
 • Редагування і формування міжвідомчих тематичних наукових збірників «Свинарство» та передача їх електронних варіантів до Національної бібліотеки ім. В.І. Вернадського.
 • Коригування та періодичне поповнення веб-сторінки інституту та структурних його підрозділів.
 • Презентаційний супровід конференцій, семінарів, круглих столів. Підтримання в робочому стані музею інституту та забезпечення екскурсивного процесу.
 • Забезпечення бібліотечних послуг співробітникам інституту згідно тематичного плану науково-дослідних робіт із постійним поповненням бібліотечного фонду.

Основні здобутки

 • Участь у створенні полтавської м’ясної породи, розробці республіканських норм проектування свинарських підприємств, технологічних основ виробництва свинини, планів селекційно-племінної роботи для господарств різних форм власності тощо.
 • Розроблено методичні засади щодо створення інтелектуальної інноваційної продукції галузі свинарства, галузевого маркетингу та капіталізації результатів наукових досліджень, що представляють комерційний інтерес.
 • Створені відповідні фонди кон’юктурної, економічної, патентної і науково-інтелектуальної власності, маркетингових і патентно-кон’юктурних розробок.
 • Ведення веб-сайту Інституту та його структурних підрозділів.
 • Сформовано бібліотечний фонд, загальна кількість якого складає 57 087 одиниць. Активізовано книгообмін з профільними науковими установами України.
 • Академічна мобільність із закладами освіти, вищої освіти та науковими установами України щодо науково-технічної інформації, розробки та напрацювання Інституту.
 • Формування фонду патентів та інших охоронних документів на об’єкти інтелектуальної власності та авторського права, який налічує 367 одиниць.
 • Отримання чисельних дипломів та грамот за участь в обласних, міжрегіональних та міжнародних виставках та ярмарках.
 • Формування електронного варіанту «Міжвідомчого тематичного наукового збірника «Свинарство». За роки функціонування лабораторії, спільно з науковцями інших наукових підрозділів, підготовлено 75 випусків Міжвідомчого тематичного наукового збірника «Свинарство», в тому числі 7 випусків за останні 5 років (2017-2021).
 • Обмін науково-інформативними матеріалами з науковими установами Республіки Білорусь, Республіки Молдова, Республіки Болгарія, Німеччини, закладами вищої освіти та науки.
 • В музеї інституту проводяться екскурсії для гостей з різних регіонів України та ближнього й дальнього зарубіжжя, а також кураторські години для студентів навчальних закладів Полтавщини.
 • В контексті виконання НТП 30 «Свинарство» вдосконалена система гомогенізації гною на свинокомплексах, а також система утримання гноєвидалення і мікроклімату. 
   

Основні публікації 

1. Селекційно-технологічний центр свинарства: до 90-річчя від дня заснування Інституту свинарства і АПВ НААН / ІС і АПВ НААН; авт. колектив Волощук В.М. … Сагло О.Ф. та ін. всього 32 чол. [редкол.: В.М. Волощук, С.Ю. Смислов, О.Ф. Сагло]. Полтава, ТОВ «Фірма «Техсервіс», 2020. 232 с.

2. Волощук В.М., Сагло О.Ф. Пропозиції інституту – товаровиробникам свинини. Свинарство. Міжвід. темат. наук. збірник ІС і АПВ НААН. Вип. 70. Полтава, 2017. С. 126.

3. Чертков Д.Д., Онищенко А.О., Чертков Б.Д., Конкс Т.М. Адаптація свиней в умовах альтернативних технологій. Міжн. наук. видання «Науковий вісник «Асканія-Нова» Інституту тваринництва степових районів імені М.Ф. Іванова «Асканія-Нова». Вип. 11. Нова Каховка, 2018. С. 223-228.

4. Гладій М.В., Волощук В.М., Смислов С.Ю., Сагло О.Ф. Досягнення Інституту свинарства і АПВ - здобутки НААН. Свинарство. Міжвід. темат. наук. збірник ІС і АПВ НААН. Вип. 72. Полтава, 2019. С. 9-26.

5. Волощук В.М., Смислов С.Ю., Сагло О.Ф. Інноваційні аспекти наукового забезпечення галузі свинарства. Свинарство. Міжвід. темат. науковий збірник ІС і АПВ НААН. Вип. 74. Полтава, 2020. С. 123-129.

6. Іванов В.О., Онищенко А.О., Конкс Т.М. Удосконалення обладнання для годівлі поросят. Матеріали міжн. наук.-практ. конф. «Актуальні проблеми підвищення якості та безпека виробництва й переробки продукції тваринництва» (14 лютого 2020 р., Дніпро). Наукове видання. С. 25-27.

7. Онищенко А.О., Конкс Т.М. Вплив пристрою для стимуляції кормової та ігрової активності на поведінку свиней і показники продуктивності. Актуальні проблеми фізіології тварин: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 120 рр. О.В. Квасницького (Полтава, 17-18 вересня 2020 р.). РВВ ПДАА, 2020. С. 74-76.

8. Конкс Т.М., Онищенко А.О., Сагло О.Ф. Природні фактори підвищення стійкості тварин. Свинарство. Міжвід. темат. науковий зб. ІС і АПВ НААН. Вип. 75. Полтава, 2021.

 

 Патенти

1. Патент на корисну модель № 135512 Україна, МПК (2019.01) А01К 1/00. Пристрій для стимуляції кормової та ігрової активності свиней / Іванов В.О., Онищенко А.О., Мальцев О.М., Іванова Л.О., Конкс Т.М. // Заявник ІС і АПВ НААН. № u 2018 11809; заявл. 29.11.2018; опубл. 10.07.2019, Бюл. № 13, 4 с.

2. Патент на корисну модель № 141677 Україна, МПК (2020.01) А01К 5/00. Універсальна годівниця для тварин / Іванов В.О., Онищенко А.О., Конкс Т.М., Мальцев О.М., Іванова Л.О., Ткаченко М.М. // Заявник ІС і АПВ НААН. № u 2019 09185; заявл. 08.08.2019; опубл. 27.04.2020, Бюл. № 8, 4 с.

  

У читальному залі наукової бібліотеки

 

 

Співробітники лабораторії наукових досліджень з питань інтелектуальної власності та маркетингу інновацій

Поповнення веб-сайту
У музеї інституту